HOME                                                                                                         2100's      2000's BCE      1900's                    History Timeline Index2099                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2098                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2097                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2096                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2095                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2094                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ur-Namma -                           (Ur III)

2093                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Sulgi +                                    (Ur III)

2092                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2091                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2090                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2089                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2088                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2087                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2086                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2085                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2084                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2083                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2082                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2081                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2080                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2079                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2078                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2077                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2076                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2075                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2074                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2073                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2072                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2071                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2070                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2069                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Inyotef II -                             (Theban XI)                                          Horus Wanankh

                                Inyotef III +                           (Theban XI)                                          Horus Nekhtnebtepnefer

2068                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC            

2067                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2066                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2065                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2064                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2063                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2062                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2061                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Inyotef III -                            (Theban XI)                                          Horus Nekhtnebtepnefer

                                Mentuhotep II +                   (Theban XI)                                          Horus Daikhasut/Nebhedjet/Sematawy

2060                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2059                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2058                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Shao Kang -                          (China)

2057                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Zhu +                                     (China)

2056                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2055                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                EGYPTIAN MIDDLE KINGDOM +   Thebes Capital

2054                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2053                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2052                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2051                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2050                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2049                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2048                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2047                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2046                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Sulgi -                                     (Ur III)

2045                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Amar-Suena +                       (Ur III)

2044                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2043                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2042                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2041                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Zhu -                                      (China)

2040                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Wall Painting from the Palace of Zirim-Lim (-1870)

                                Huai +                                    (China)

2039                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2038                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2037                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Amar-Suena -                        (Ur III)

2036                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Su-Sin +                                 (Ur III)

2035                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2034                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2033                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2032                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2031                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2030                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2029                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2028                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Su-Sin -                                 (Ur III)

                                Ibbi-Sin +                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                      (2028-2004) last king before collapse of Ur III            

2027                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2026                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

                                Naplanum +                           (Larsa)

2025                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2024                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2023                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2022                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2021                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2020                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III

2019                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

                                Isbi-Erra +                              (Isin I)

2018                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2017                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2016                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2015                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

                                Huai -                                     (China)

2014                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

                                Mang +                                  (China)

2013                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2012                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2011                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2010                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Mentuhotep II -                    (Theban XI)                                          Horus Daikhasut/Nebhedjet/Sematawy

                                Mentuhotep III +                 (Theban XI)                                          Sankhkare

                                Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2009                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2008                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2007                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC         

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2006                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

                                Naplanum -                            (Larsa)

2005                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                        Ibbi-Sin ...                              (Ur III)(Sumer)(Akkad)                        (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

                                Emisum +                               (Larsa)

2004                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ur sacked by Elamites - end of Sumerian rule

                                Ibbi-Sin -                               (Ur III)(Sumer)(Akkad)                      (2028-2004) last king before collapse of Ur III)

2003                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2002                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2001                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2000                        EARLY BRONZE AGE IV -            (Near East)                                       2200-2000 BC

                        MIDDLE BRONZE AGE I +            (Near East)                                       2000-1750 BC

                                Middle Minoan Period - cities of Crete reach maximum expansion                              (2000-1600)

                                Hittites settle in Anatolia  (merchant colonies)

                                Bronze Age in northern Europe

                                Small communities on stilts in Lake District

                                Jomon culture in Japan

                                First Peruvian ceremonial centers

                                XIA +

                                Egypt XI -

                                Egypt XII +                            (Middle Kingdom +)

 

HOME                                                                                                         2100's      2000's BCE      1900's                    History Timeline Index