HOME                                                                                                         2200's      2100's BCE      2000's                    History Timeline Index


2199                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2198                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Yu Di -                                    (China)                                                   Xia

2197                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Qi +                                         (China)                                                   Xia

2196                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2195                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2194                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2193                        Drought takes down Akkadian Empire

                                EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2192                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2191                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2190                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2189                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Qi -                                          (China)                                                   Xia

2188                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Tai Kang +                            (China)                                                   Xia

2187                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2186                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2185                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Neferkare V+                         (Egypt IX)                                             third IX king         

                                Sar-kali-sarri -                        (Akkad)

2184                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Igigi, Imi, Nanum, Ilulu +     (Akkad)

2183                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2182                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2181                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                EGYPTIAN OLD KINGDOM -

                                Igigi, Imi, Nanum, Ilulu -      (Akkad)

2180                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Dudu +                                   (Akkad)

2179                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2178                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2177                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2176                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2175                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Egyptian Dynasty X (2175-2035)                                       cofc.edu

2174                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2173                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2172                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2171                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2170                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2169                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2168                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2167                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2166                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2165                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2164                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2163                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2162                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2161                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2160                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Tai Kang -                             (China)                                                   Xia

2159                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Dudu -                                    (Akkad)

                                Zhong Kang +                      (China)                                                   Xia

2158                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Su-durul +                             (Akkad)

2157                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2156                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2155                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2154                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2153                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2152                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2151                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2150                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Aryans invade Indus Valley

                                Revival of Sumer under Third Dynasty of Ur

2149                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2148                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2147                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Zhong Kang -                       (China)                                                   Xia

2146                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Xiang +                                  (China)                                                   Xia

2145                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2144                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2143                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Su-durul -                              (Akkad)

2142                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2141                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2140                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2139                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2138                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2137                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2136                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Partial Solar Eclipse (n. China)

2135                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2134                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Theban Dynasty XI (2134-1191)                                        cofc.edu

                                Egypt IX, X -

                                Egypt XI +

                                Mentuhotep I +                    (Theban XI)                                          Horus Tepi-'o

2133                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2132                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2131                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2130                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Gudea of Lagash (Neo-Sumerian Period)

                                Beginning of the Egyptian Middle Kingdom (XI-XIV dynasties)

2129                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC            

2128                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2127                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2126                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2125                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2124                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2123                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2122                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2121                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2120                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2119                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2118                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Interregnum in  Xia dynasty in China ?

                                Inyotef I -                              (Theban XI)                                          Horus Sehertawy

                                Inyotef II +                            (Theban XI)                                          Horus Wanankh

                                u-hegal  +                              (Uruk V)

                                Shao Kang +                         (China)

2117                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2116                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2115                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2114                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2113                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2112                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Utu-hegal  -                           (Uruk V)

2111                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Ur-Namma +                          (Ur III)

2110                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2109                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2108                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2107                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2106                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2105                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2104                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2103                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2102                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2101                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

2100                        EARLY BRONZE AGE IV ...            (Near East)                                        2200-2000 BC

                                Stonehenge

                                Laws of Ur-Nammu of Ur - earliest preserved lawbook

                                Sumerian King List

                                Empire of Ur in lower Mesopotamia (-2000)

                                Middle Kindom in Egypt begins with 7th Dynasty

                                Abraham migrates from Ur

                                Aryans invade Indus Valley

 

HOME                                                                                                         2200's      2100's BCE      2000's                    History Timeline Index